Adatvédelmi Tájékoztató


Adatvédelmi Tájékoztató

Tartalomjegyzék

Adatvédelmi Tájékoztató. 1

Tartalomjegyzék. 1

1. Az adatkezelő. 2

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége. 2

3. Általános információk. 2

4.1 Technikai intézkedések. 2

4.2 Ki férhet még hozzá az adatokhoz?. 3

4.3 Figyelembe vett jogszabályok. 3

4.4 Az adatok megtekintése, helyesbítése, törlése. 3

5. A kezelt adatok. 4

5.1 Kapcsolatfelvételi űrlap. 4

5.2 Blog. 4

5.3 Hírlevél 5

5.7 Video hívás és chat 5

5.8 Facebook oldal és csoportok. 6

5.11 Sütik (Cookies) 7

6. Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók. 8

7. Harmadik országba továbbítás. 9

8. Panasz esetén. 9

9. Linkek. 10

10. Változtatás joga. 10

1. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Mojzes Zsófia

Szolgáltató postacíme: 2700 Cegléd Szabadság tér 6.B

Telefonszáma: +36-70-228-1989

E-mail címe: info@fitt-eletmod.hu

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító cég: Webnode AG

Székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

E-mail: support@webnode.hu

Adatvédelmi szabályzata: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. Általános információk

Tevékenységem természetéből adódóan személyes adatokat kezel, melyeket harmadik fél számára nem adok tovább.

Az oldal tulajdonosaként mindent elkövetek annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelése megfeleljen a jogszabályoknak.

4.1 Technikai intézkedések

A technikai biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatot.

Az általam használt eszközök és hálózatok jelszóval védettek, naprakész vírusvédelemmel ellátottak. Ahol lehetséges, a bejelentkezéshez kettős azonosítást használok (pl. Facebook, Gmail) és weboldalam esetén is törekszem a lehető legbiztonságosabb használatra.

4.2 Ki férhet még hozzá az adatokhoz?

Az általam kezelt adatokhoz szükség esetén hozzáférhet a honlap karbantartásával, fejlesztésével megbízott személy. A honlap üzemeltetőjeként nem adom el, nem adom bérbe és semmilyen formában nem bocsájtom rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag én, mint adatkezelő és az általam a technikai karbantartással/fejlesztéssel megbízott partnereim férhetnek hozzá. Ők láthatják az adatokat, de nem tárolják, kezelik, vagy továbbítják azokat. (Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.)

4.3 Figyelembe vett jogszabályok

A folyamatok és a Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv."), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 169. § e) (számla kötelező elemei) rendelkezéseit.

4.4 Az adatok megtekintése, helyesbítése, törlése

Személyes adataid kezelésével kapcsolatban a jogszabályok a következő jogokat biztosítják számodra: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

Bármikor betekintést nyerhetsz a rólad tárolt személyes adatokba. Amennyiben ezt e-mail útján jelzed felém, 30 napon belül e-mailben tájékoztatlak a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szintén írásban (e-mail útján) kérheted adataid módosítását, helyesbítését, vagy - amennyiben tárolásuk és kezelésük alapja a te hozzájárulásod - akár törlését.

5. A kezelt adatok

Az átláthatóság érdekében az alábbiakban résztevékenységenként sorolom fel ezeket.

5.1 Kapcsolatfelvételi űrlap

A honlap "Kapcsolat" oldalán található kapcsolatfelvételi űrlap célja, hogy minél egyszerűbben, külön levelező program megnyitása nélkül küldhess nekem üzenetet.

Milyen adatokat kezelek? Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek kitölteni.

Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.

Meddig? Alapvetően együttműködésünk lezárásáig, de 6 havonta felülvizsgálom a tárolt adatok szükségességét.

Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Adataid módosítását vagy törlését írásban, e-mail útján kérheted a info@fitt-eletmod.hu címen.

5.2 Blog

A blog esetében az adatkezelés célja a bejegyzés témájában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. Az adatok a bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek.

Milyen adatokat kezelek? Nevet (nicknevet) és e-mail címet kérek megadni.

Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.

Meddig? Míg törlésüket kifejezetten nem kéred.

Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bármikor kérheted bejegyzésed és személyes adataid törlését, ehhez lépj velem kapcsolatba a info@fitt-eletmod.hu e-mail címen.

5.3 Hírlevél

A hírlevél célja, hogy értesíthesselek az oldalhoz és tevékenységemhez kapcsolódó hírekről, változásokról, lehetőségekről, újdonságokról. (Ezek esetenként reklámot is tartalmazhatnak.) A hírlevélre minden 16. életévét betöltött felhasználó feliratkozhat és bármikor le is iratkozhat róla. Adatkezelőként nem ellenőrzöm a személyes adatokat, azok megfelelőségéért az azt megadó személy (Te) felel.

Milyen adatokat kezelek? Nevet (nicknevet) és e-mail címet kérek megadni.

Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.

Meddig? Míg le nem iratkozol/ adataid törlését kifejezetten nem kéred.

Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Feliratkozásodat bármikor módosíthatod, vagy visszavonhatod e-mail info@fitt-eletmod.hu segítségével. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

5.7 Video hívás és chat

Beszélgetéseink on-line lebonyolításához általában a Google Meet szolgáltatását használom, vagy a Facebook Messenger video hívás funkcióját. Fontos kiemelni, hogy ezeket a programokat kizárólag a hívások bonyolítására használom, chat funkciójukat legfeljebb néhány mondatos sürgős egyeztetésre (pl. ha valamelyikünk késve érkezik a hívásba), vesszük igénybe. Mivel a chaten folytatott kommunikáció során keletkezett adatokat a felületek technikai sajátosságaiból adódóan nem tudom törölni, módosítani - azaz nem tudom biztosítani a GDPR által meghatározott jogaid egy részét - , nyomatékosan kérlek, hogy érzékeny személyes információkat NE ezeken a csatornákon ossz meg velem.

Milyen adatokat kezelek? Google Meet, Facebook Messenger azonosító

Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat

Meddig? Ameddig törlését kifejezetten nem kéred, de 6 havonta felülvizsgálom az adatok tárolásának szükségességét

Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bármikor kérheted, hogy töröljelek a partnerek közül, ehhez lépj velem kapcsolatba az info@fitt-eletmod.hu e-mail címen.

5.8 Facebook oldal és csoportok

Tevékenységeimhez valamint a blogomhoz tartozik egy Facebook oldal: https://www.facebook.com/Fitt-%C3%89letm%C3%B3d-Blog-117194723739984

Ennek célja az online jelenlétének megerősítése (kapcsolatfelvétel megkönnyítése, bejegyzésekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás, hirdetés). Minden Facebook-on történő aktivitásra - pl. az oldal követésére, like-olására, a posztokra adott reakciókra, kommentelésre, a Messenger használatára, illetve az oldalhoz csatolt zárt csoportokban való részvételre és csevegésre - a Facebook mindenkori adatkezelési szabályzata vonatkozik.

Milyen adatokat kezelek? Név, bejegyzés, hozzászólás

Milyen jogalapon? A felület használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy lássam ezeket az adatokat

Meddig? Amíg bejegyzésed, hozzászólásod nem törlöd, vagy tőlem, mint az oldal kezelőjétől/csoport adminisztrátorától ezt nem kéred. Amennyiben megnyilvánulásod stílusa nem egyeztethető össze az oldal, vagy csoport jellegével, szabályzatával, esetenként én magam is dönthetek úgy, hogy eltávolítom azt.

Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bejegyzéseid, hozzászólásaid átszerkesztéséhez, módosításához, vagy törléséhez nem szükséges a közreműködésem, saját hozzáféréseddel meg tudod tenni.

5.11 Sütik (Cookies)

A cookie (süti) egy - betűből és számokból álló - információcsomag, amit a honlapok azzal a céllal küldenek el böngésződnek, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítve ezzel a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a honlap látogatóiról. Ennek érdekében a cookie-k (sütik) olyan titkos, véletlenszerűen generált azonosítót (számsort) tartalmaznak, melyet esetenként az eszközöd hosszabb-rövidebb ideig tárol. Nem tartalmaznak azonban személyes információt és nem alkalmasak az egyéni felhasználó felhasználó azonosítására.

Minden, a cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos tevékenységet meggátolhatsz, illetve a korábban már megkapott és eltárolt adatfájlokat bármikor törölheted, ennek módjáról a böngésződ útmutatója igazít el.

A honlap látogatottságának mérésére, statisztikák készítésére a Google látogatáselemző szoftverét, a Google Analytics-et használom. A program által a használt eszközön automatikusan elhelyezett kisméretű adatfájlok bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatokat. Ezekre a fájlokra a weboldal egyes funkcióinak működéséhez van szükség, az általkuk szerzett információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan (névtelenítve) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval - tehát ez az információ sem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

6. Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

Tevékenységem egyes feladatai ellátása érdekében külső adatfeldolgozókat vesz igénybe. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek IP címedhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az eszközeidről, a cookiek használata visszautasítható. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.

A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Facebook és Instagram:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

7. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történhet, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

8. Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem a info@fitt-eletmod.hu email címen.

Adataid nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhetsz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.5.

Tel: 36/1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Linkek

Oldalaim más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

10. Változtatás joga

Az oldal tulajdonosaként és az adatok kezelőjeként fenntartom az Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatásának jogát. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha bővül a szolgáltatásaim köre, a felhasznált eszközök (pl kommunikációs eszközök) köre, vagy ha változnak a vonatkozó jogszabályok.

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.